18 oktober 2019 – Ctac heeft vandaag kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van d.d. 16 oktober 2019 waarin een beslissing is gegeven op een juridisch geschil tussen Ctac en een klant over de afwikkeling van de uitvoering van een in juli 2016 gesloten contract.

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de klant het contract rechtsgeldig mocht ontbinden. Ctac is in dat kader veroordeeld om een totaalbedrag van EUR 2.369.718,03 te voldoen. Dit betreft EUR 1.250.000 schadevergoeding en compensatie voor de proceskosten en een eerdere ongedaanmakingsvergoeding. Rekening houdend met BTW en het bedrag dat reeds in Escrow is gestort, resulteert deze uitspraak per saldo voor Ctac in een uitgaande kasstroom van EUR 1.576.000 en een bijbehorende resultaatimpact van EUR 1.254.000.

Ctac bestudeert de uitspraak van de rechtbank en beraadt zich over eventueel te nemen vervolgstappen, waaronder een mogelijk hoger beroep. Voorts worden de mogelijkheden onderzocht om de schade te verhalen op betrokken derden.