sector

Overheid

De bedrijfsvoering in de publieke sector wordt grotendeels bepaald door begrotingen, complexe besluitvormingsprocessen en het BTW-compensatiefonds. Dat vereist een unieke benadering en praktische oplossingen op het gebied van IT.

Een groeiende verantwoordelijkheid

Kleine én grote organisaties in de publieke sector, staan momenteel onder druk door versnipperde informatie, verouderde systemen en een gebrek aan digitale vaardigheden. En dat zorgt voor een minder efficiënte dienstverlening en minder effectieve bedrijfsprocessen. Om vooruitgang te boeken, is het voor overheden van belang om zich te richten op een moderne infrastructuur, cybersecurity en het versterken van digitale vaardigheden van de medewerkers. Efficiënte processen, gegevensbeveiliging en privacy behoren daarbij tot de prioriteit. Met de juiste (maatwerk)technologie en het naleven van best practices, kan dat.

provincie logo ctac erp hana sap
gemeente erp software hana sap ctac
SAP voor de Publieke Sector

Maatwerk brengt vaak hoge kosten met zich mee. Dat kan anders, vinden we bij Ctac Group. Om te voldoen aan de eisen van de publieke sector hebben we SAP Gemeente ByDesign ontwikkeld. Met SAP BusinessByDesign als basis en Ctac Group specifieke publieke sector add-ons spelen we in op de specifieke behoeften, wensen en eisen van overheidsinstellingen. Met meer efficiëntie en effectiviteit als gevolg. Voor grote gemeentes, publieke instellingen en provincies biedt Ctac Group sector specifieke ERP-oplossingen van SAP S/4HANA aan.

tevreden burger publieke sector overheid gemeente erp crm it self service sap ctac

Jouw IT-partner in de publieke sector

Wij zijn koploper als het gaat om implementaties in de publieke sector. Met onze unieke softwareoplossing is het mogelijk om proactief te reageren op de veranderingen en uitdagingen van de toekomst. En het beste: met onze ingebouwde rapportagemogelijkheden heb je maar één softwareoplossing nodig. Of je uitdaging ligt bij planning, capaciteit of mobiliteit, wij helpen je vooruit te komen in de publieke sector.

Zelf ook een succesverhaal kunnen vertellen? Wij helpen graag.