’s-Hertogenbosch, 9 november 2021 – De raad van commissarissen (rvc) van Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) benoemt per 15 november 2021 huidig CFO Pieter-Paul Saasen (46) tot Chief Executive Officer van de onderneming. Hij volgt hiermee de vorige maand teruggetreden Henny Hilgerdenaar op. Saasen is sinds twee jaar statutair bestuurder en CFO bij Ctac. De rvc heeft de search naar een nieuwe CFO inmiddels in gang gezet.

De rvc heeft na het aftreden van de vorige CEO inventariserende gesprekken met diverse betrokkenen binnen en buiten het bedrijf gevoerd. Hieruit en uit eigen observaties van de commissarissen volgt dat Saasen uitstekend voldoet aan de eisen die aan de nieuwe CEO van Ctac worden gesteld. “Pieter-Paul heeft de juiste drive om tot resultaat te komen. Daarbij is hij in staat om zakelijk leiderschap te combineren met oog voor de menselijke maat. Hij zit nu twee jaar in het bestuur van de onderneming en kent de uitdagingen waar Ctac voor staat, en welke mogelijkheden de markt biedt. We kunnen met hem dus direct doorpakken om de ingezette koers aan te scherpen en de groeidoelstellingen te realiseren”, aldus president-commissaris Harry Hendriks.

Pieter-Paul Saasen heeft een carrière in de accountancy gehad en was Managing Partner bij BDO voordat hij in 2019 de overstap naar Ctac maakte. Sinds 1 oktober 2019 was Saasen in de functie van CFO bij Ctac verantwoordelijk voor finance & control en diverse staffuncties. In de afgelopen periode heeft hij zich al meer gefocust op de operatie en klantrelaties. Hij was de sturende kracht achter een aantal recente acquisities, onder andere van Oliver IT en Digisolve-Mijn ICT.

“We moeten met elkaar goed kijken naar de plaats die Ctac inneemt in de waardeketen van klanten. Wij hebben het talent, de kennis en technologie in huis om waarde toe te voegen, maar dit kunnen we nog beter bij onze klanten positioneren dan we nu doen. Ik verheug me erop om met het team de kansen die de markt ons biedt om te zetten in resultaat, voor opdrachtgevers, werknemers en aandeelhouders”, aldus Saasen.

Download persbericht als PDF