Ctac heeft op 4 januari 2016 het gehele belang (59,8%) van IFS Probity verkocht. De verkoop is effectief per 1 januari 2016. De verkoop heeft plaatsgevonden tegen intrinsieke waarde.

Hoofdpunten eerste kwartaal 2016

  • Omzet stijgt met 2,4% naar € 21,2 miljoen
  • Autonome groei (na eliminatie omzet IFS in omzet eerste kwartaal 2015) komt uit op 11,0%
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 13,1% naar € 0,6 miljoen
  • Netto resultaat stijgt met 20,7% tot € 0,4 miljoen (van € 353K naar € 426K)
  • Verwachting gehandhaafd: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2016 een hoger resultaat te realiseren dan in 2015

“ Het netto resultaat steeg met 20,7% ofwel bijna euro 0,1 miljoen, met name als gevolg van genoemde stijging van het bedrijfsresultaat. Met uitzondering van Ctac Frankrijk, dat nog altijd kampt met de naweeën van een groot project, droegen alle onderdelen positief bij.

Verdere bijzondere activiteiten in het eerste kwartaal betreffen de uitbouw van e-commerce activiteiten en de succesvolle implementatie van een nieuw ERP systeem.

Op basis van de orderportefeuille, de versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloud-activiteiten, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden, in 2016 een hoger resultaat zal worden behaald dan in 2015.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2016 heeft Ctac N.V. (Ctac) een omzet gerealiseerd van € 21,2 miljoen (Q1 2015: € 20,7 miljoen). Dit is een stijging van 2,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Bij een eventuele vergelijking met de cijfers van het vierde kwartaal van het vorig jaar dient het reguliere seizoenpatroon in aanmerking te worden genomen.
De omzet in het eerste kwartaal kent de volgende verdeling:

De totale bedrijfslasten daalden met € 0,3 miljoen naar € 13,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal van 2016 kwam uit op € 0,6 miljoen (Q1 2015: € 0,5 miljoen).

Financiële positie
Het eigen vermogen is gestegen van € 13,6 miljoen per 31 december 2015 tot € 14,0 miljoen per 31 maart 2016 door de toevoeging van het netto resultaat over het eerste kwartaal van 2016 (€ 0,4 miljoen). Het regulier seizoenpatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit per 31 maart 2016 tot 32,7% (31 december 2015: 33,7%).