’s-Hertogenbosch, 29 april 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die aanvankelijk stond gepland op 10 juni 2020 mede door de inwerkingtreding van tijdelijke Wet COVID-19 wordt verplaatst naar 1 juli 2020.

Ctac hecht grote waarde aan het voeren van een dialoog met haar aandeelhouders en heeft de sterke voorkeur om dit middels een vergadering te doen waarbij zo veel mogelijk personen van organen van de vennootschap fysiek aanwezig kunnen zijn. De kans dat dit op 1 juli a.s. mogelijk zal zijn, is groter dan de aanvankelijk gecommuniceerde datum en de recente invoering van de tijdelijke Wet COVID-19 maakt het mogelijk om een datum na 30 juni te hanteren.

Ctac heeft op 29 april 2020 op haar website de nieuwe oproep, agenda en alle andere relevante stukken gepubliceerd. Voor aanwijzingen over de wijze waarop de vergadering zal plaatsvinden wordt eveneens verwezen naar de website (www.ctac.nl).

Download persbericht als PDF