De ingezette strategie en daaraan gerelateerde doelstellingen voor de langere termijn blijven gehandhaafd.​

  • De eerder gesignaleerde terughoudendheid bij klanten om nieuwe grote projecten te starten houdt onverwacht aan. Dit heeft een negatieve impact op de omzet 2019.
  • Na het afsluiten van nieuwe contracten voor onze IP-producten bleek dat er extra kosten gemaakt moesten worden om te voldoen aan specifieke wensen van de desbetreffende klanten. De na-ijlende ontwikkelingskosten drukken daarom op het halfjaarresultaat.
  • Ctac’s CFO trad terug op de aandeelhoudersvergadering van 15 mei jongstleden. Dit leidde tot een onvoorziene incidentele last in het tweede kwartaal (kosten verbonden aan de afwikkeling van contractuele verplichtingen, werving en tijdelijke vervanging) die in de halfjaarcijfers verwerkt worden. De search naar een opvolger is inmiddels vergevorderd. De raad van commissarissen van Ctac verwacht daarover binnenkort mededelingen te kunnen doen.
  • Het beleid ten aanzien van de operationele kosten blijft onveranderd restrictief.
  • Ctac heeft een solide cashflow, kaspositie en solvabiliteit.
  • Punt van hoge aandacht zijn de medewerkers, die de voornaamste asset van het bedrijf zijn. Ctac zal zijn medewerkers een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket blijven bieden. Dit is geheel in lijn met een arbeidsmarkt die zich in toenemende mate kenmerkt door aanhoudende schaarste en een “battle for talent”. Ctac blijft daarom voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers die een uitdagende positie ambiëren en willen bijdragen aan het realiseren van hoogwaardige oplossingen voor onze klanten.
  • Op 8 augustus zal Ctac het persbericht over de halfjaarcijfers publiceren.

“Gedurende het rapportageproces over het tweede kwartaal hebben wij onze jaareindeverwachting qua omzet en marge intensief gescreend. De conclusie is dat wij op basis van de huidige inzichten voor 2019 een lagere omzet en nettoresultaat moeten verwachten. We betreuren het zeer dat we de hierboven vermelde onvoorziene zaken naar verwachting niet gedurende het jaar 2019 zullen kunnen compenseren. Er is ons alles aan gelegen om deze gang van zaken zo snel mogelijk te keren. De vooruitzichten voor onze in eigen beheer ontwikkelde IP-toepassingen zijn positief; we sloten in het tweede kwartaal een aantal nieuwe contracten waaronder een POS (kassasysteem) contract met een Europese retailer. Ons businessvolume voor kassasystemen kan mede hierdoor vanaf volgend jaar aanzienlijk groeien. Naast het initiële contract met woningbouwcorporatie Vivare heeft Ctac in het tweede kwartaal ook een eerste stap gezet met een contract in de commerciële vastgoedsector.”   
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac