‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2022 bekend.

Onder verwijzing naar de publicatie d.d. 2 maart 2023, zoals gepubliceerd op www.ctac.nl, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het aan hen toekomende dividend over het boekjaar 2022 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de winst over het boekjaar 2022 te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Ctac N.V. van nominaal € 0,24 vastgesteld op 32,7279. Op basis van deze omwisselverhouding komt het stockdividend overeen met het cashdividend van € 0,12 per aandeel.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen van Ctac N.V. gedurende de dagen 4, 5 en 8 mei 2023.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal vanaf 15 mei 2023 plaatsvinden.

Download persbericht als PDF