’s-Hertogenbosch, 22 maart 2019 –

De heer Van der Werf zal wegens persoonlijke omstandigheden en in goed overleg terugtreden als bestuurder van Ctac N.V. per de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ctac N.V.

De heer Van der Werf is CFO en lid van de raad van bestuur geweest sinds maart 2012.
Namens Ctac N.V. bedankt de raad van commissarissen de heer Van der Werf hierbij alvast voor zijn inspanningen en wenst hem succes met het vervolg van zijn carrière.

Naar aanleiding van het aftreden van de heer Van der Werf is de raad van commissarissen het zoekproces naar potentiële kandidaten voor zijn positie gestart.

 

Download persbericht als PDF