‘s-Hertogenbosch, 28 maart 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt bekend dat Pieter Paul Saasen vanwege gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zijn functie als CEO neerlegt en terugtreedt als statutair bestuurder. Deze beslissing is in goed overleg met de raad van commissarissen genomen.

De heer Saasen werd in 2019 aangesteld als nieuwe CFO en in 2021 benoemd tot CEO van Ctac. Onder zijn leiding heeft hij het bedrijf met succes door een transformatie geleid en daarmee een sterke basis gelegd voor toekomstige groei.

President-commissaris Harry Hendriks: “We zijn als raad van commissarissen diep geraakt door dit persoonlijke nieuws. Onder Pieter-Pauls leiding heeft Ctac in korte tijd grote stappen gezet. Met tomeloze energie en gedrevenheid heeft hij de afgelopen jaren met succes gewerkt aan de transformatie van Ctac naar een meer klantgerichte organisatie en een bedrijfscultuur waarin medewerkers en hun talentontwikkeling centraal staan. We wensen Pieter-Paul en zijn naasten alle moed en kracht toe in deze voor hen onzekere tijden.”

De CEO-taken van Pieter-Paul zullen voorlopig worden waargenomen door CFO Paul de Koning en interim CFO Wim Geraats, welke beiden met onmiddellijke ingang door de raad van commissarissen zijn aangewezen tot tijdelijke bestuurders. De heer De Koning heeft jarenlange ervaring in de technologiesector en bekleedde diverse senior management posities bij onder meer NXP en Philips. Van 2015 tot 2022 was hij CFO van Neways Electronics International. De heer Geraats is sinds 2021 actief als interim CFO. Gedurende deze periode heeft hij op brede basis mede leiding gegeven aan het transformatieproces en een gedegen kennis opgebouwd van de onderneming. Voor zijn aanstelling was hij ruim twintig jaar CFO van IT-distributeur Copaco.

De raad van commissarissen heeft op 2 maart jl. de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennisgegeven van de voorgenomen benoeming van de heer de Koning tot statutair lid van de raad van bestuur in de rol van CFO. Nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hierover is gehoord, zal de raad van commissarissen een definitieve benoemingsbeslissing nemen.

De raad van commissarissen start met de zoektocht naar een opvolger voor de heer Saasen.

Download persbericht als PDF