’s-Hertogenbosch, 29 april 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) geeft vandaag een trading update over het eerste kwartaal (Q1) 2022.

Hoogtepunten Q1 2022

  • Omzet stijgt met 8,0% naar € 28,5 miljoen; door autonome groei (+6,1%) en overname Digimij (+1,9%)
  • EBITDA daalt met 12,5%, naar € 2,8 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door investeringen in Ctac Security en veranderprogramma Ignite alsmede de hogere kosten als gevolg van inflatie en lagere verkopen XV-licenties
  • Nettoresultaat komt uit op € 1,0 miljoen, gelijk aan Q1 2021
  • Netto cash positie verbetert met 80% van € 3,0 miljoen (ultimo Q1 2021) naar € 5,4 miljoen (ultimo Q1 2022) als gevolg van de stijging van de omzet en de afname van onze langlopende bancaire schuld
Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)
Q1 2022 Q1 2021 Delta
Omzet 28,5 26,4 +8,0%
EBITDA 2,8 3,2 -12,5%
EBIT 1,5 1,7 -11,8%
Nettoresultaat 1,0 1,0 0,0%
Download persbericht als PDF