’s-Hertogenbosch, 30 juli 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2021 bekend.

Hoofdpunten H1 2021

  • Netto-omzet stijgt 23,2% naar € 52,1 miljoen als gevolg van breed gedragen autonome groei en acquisitie Oliver
  • EBITDA naar € 5,7 miljoen, een toename van 46,2%
  • Nettoresultaat nagenoeg verdrievoudigd naar € 1,9 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen in H1 2020
  • Vrije kasstroom van € -5,4 miljoen door betaling  van uitgestelde belastingen (Covid-19) en acquisitie Oliver

 

Hoofdpunten tweede kwartaal 2021

  • Netto-omzet naar € 25,7 miljoen, een toename van 26,0% waarvan 18% autonoom, met name door sterkere bijdrage detachering en projecten
  • EBIT komt uit op € 1,2 miljoen, een stijging van 140,0%
  • Liquiditeitspositie is genormaliseerd door afwezigheid Covid-19 maatregelen in Q2 2021
Kerncijfers
€ mln
H1 2021 H1 2020 Delta Q2-2021 Q2-2020 Delta
Omzet* 52,1 42,3 +23,2% 25,7 20,4 +26,0%
EBITDA* 5,7 3,9 +46,2% 2,5 1,7 +47,1%
EBIT* 2,9 1,3 +123,1% 1,2 0,5 +140,0%
Nettoresultaat 1,9 0,7 +171,4%
Vrije kasstroom -5,4 7,2 +175,0%
Netto cash (per ultimo) 1,7 6,7 -74,6%

*) Exclusief beëindigde activiteiten Frankrijk

Download persbericht als PDF