‘s-Hertogenbosch, 19 oktober 2021 – De raad van commissarissen (“RvC”) van Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt bekend dat in overeenstemming met Chief Executive Officer Henny Hilgerdenaar is besloten, dat Henny Hilgerdenaar per 1 november 2021 zijn functie als CEO van Ctac neerlegt en terugtreedt als statutair bestuurder. Eerder dit jaar heeft Ctac een strategy update gepresenteerd, de RvC en Henny Hilgerdenaar achten dit een passend moment om met nieuw leiderschap invulling te geven aan de verdieping en uitvoering van deze ingezette strategie. Henny Hilgerdenaar is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting en uitbouw van CTAC, waarvan de laatste 10 jaar als CEO. De RvC is Henny Hilgerdenaar zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage en betrokkenheid bij de ontwikkelingen van de onderneming.

Henny Hilgerdenaar (1960) trad in 1994 in dienst bij Ctac als één van de eerste werknemers. In die periode was hij verantwoordelijk voor Sales & Delivery. Drie jaar na de beursgang van 1998 werd hij benoemd tot CEO. Onder leiding van Hilgerdenaar groeide Ctac uit van een ERP-specialist tot een full-service ICT solutions provider, met ruim 400 medewerkers die tezamen in 2020 een omzet van zo’n 87 miljoen euro hebben gerealiseerd. Recent nam Ctac verandermanager Purple Square, system integrator Oliver IT en strategisch IT-partner Digimij over.

“Henny verdient veel lof en waardering voor hetgeen hij bij Ctac heeft gerealiseerd”, stelt presidentcommissaris Harry Hendriks. “Hij heeft het bedrijf gebracht tot waar het nu is: een toonaangevend ICT-dienstverlener voor middelgrote ondernemingen in Nederland. Samen met Henny zijn we tot de conclusie gekomen dat het nu tijd is voor nieuw leiderschap, dat met frisse ideeën de ingezette koers verder kan aanscherpen en de groeidoelstellingen realiseert. We zijn Henny zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Ctac heeft betekend en wensen hem alle goeds voor de toekomst.”

Door de RvC is CFO Pieter-Paul Saasen, als huidig statutair bestuurder, verzocht om vanaf vandaag de taken van de CEO waar te nemen tot er definitieve opvolging is geregeld.

Download persbericht als PDF