’s-Hertogenbosch, 13 april 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de “Vennootschap”) maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) d.d. 13 april 2023 is besloten. Daarnaast besluit de raad van commissarissen (“RvC”) tot benoeming van Paul de Koning tot statutair bestuurder (CFO) van de Vennootschap. Zie hiervoor het gehele persbericht.

Download persbericht als PDF