Hoofdpunten eerste negen maanden 2017

  • Omzet daalt met 6% naar € 59,5 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 2,1 miljoen
  • Nettoresultaat stijgt met 14% van € 1,3 miljoen naar € 1,5 miljoen

Hoofdpunten derde kwartaal 2017

  • Omzet daalt met 9% tot € 19,0 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met € 0,1 miljoen (6%) naar € 1,0 miljoen
  • Nettoresultaat stijgt met 12% van € 0,6 miljoen naar € 0,7 miljoen

Vooruitzichten 2017

  • Handhaving eerder uitgesproken verwachting: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene
  • omstandigheden verwacht Ctac in 2017 een hoger resultaat te realiseren dan in 2016.

” De competitieve arbeidsmarkt maakt het uitdagender om (potentiële) werknemers aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden te blijven bieden. Bij Ctac bieden we medewerkers de mogelijkheid om mee te werken aan innovatieve projecten op zowel technisch als functioneel gebied. We vinden het uitermate belangrijk om met uitdagende programma’s onze medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan boord te krijgen. Deze krapte op de arbeidsmarkt zal zich dienen te vertalen in hogere uurtarieven.

Naar aanleiding van specifieke vragen uit de markt heeft Ctac ook in het derde kwartaal 2017 de ontwikkeling van innovatieve producten voor met name de retail en real estate markt doorgezet. De inspanningen die worden verricht om deze zogenaamde ‘templates’ te ontwikkelen en voor de klanten bedrijfsklaar te krijgen, worden tegen kostprijs geactiveerd. De afschrijving van deze post zal worden gekoppeld aan de toekomstige opbrengsten, die al in 2018 gegenereerd zullen worden. Naar aanleiding van continueren-de positieve signalen uit deze markten verwachten we veel van deze voor Ctac nieuwe aanpak.

In Frankrijk zien we dat een positieve ontwikkeling in de vorm van dalende verliezen is ingezet. Projectrisico’s worden in dit land niet meer aangegaan.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

Resultaat derde kwartaal 2017
Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2017 bedroeg € 0,7 miljoen (derde kwartaal 2016: € 0,6 miljoen). De stijging wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten, als gevolg van een daling in het aantal medewerkers van 452 op 30 juni 2017 naar 443 per ultimo september.

Balans
Rekening houdend met de dividendbetaling over 2016 van € 0,4 miljoen, steeg het eigen vermogen naar € 16,6 miljoen (31 december 2016: € 15,4 miljoen). Met name door de toename van het eigen vermogen nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) toe naar 42,8% (31 december 2016: 38,8%) per ultimo september 2017.

Kasstroom
De netto kasstroom in het derde kwartaal 2017 kwam uit op € 1,6 miljoen positief. Actieve sturing hierop sorteert effect. De verwachting is dat ook over het hele jaar 2017 een positieve netto kasstroom zal worden gerealiseerd.

 

Download persbericht als PDF