Hoofdpunten eerste kwartaal 2017

  • Omzet daalt als gevolg van terughoudende markt
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 3,5% naar € 0,6 miljoen
  • Netto resultaat stijgt met 5,9% tot € 0,5 miljoen
  • Verwachting gehandhaafd: Met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden verwacht Ctac in 2017 een aanzienlijk hoger resultaat te realiseren dan in 2016

De projectverliezen van Ctac Frankrijk zijn als gevolg van het beëindigen van het grote project in het vierde kwartaal van 2016 volledig gestopt. Het omschakelen van deze organisatie op detacherings- en licentie activiteiten leidde in het eerste kwartaal van 2017 nog niet tot winst.

Op basis van de orderportefeuille, de vorig jaar gerealiseerde versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloud-activiteiten, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden, in 2017 een aanzienlijk hoger resultaat zal worden behaald dan in 2016.”
Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2017 heeft Ctac N.V. (Ctac) een omzet gerealiseerd van € 20,7 miljoen (Q1 2016: € 21,2 miljoen). Dit is een daling van 2,1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Bij een vergelijking met de cijfers van het vierde kwartaal van het vorig jaar dient het reguliere seizoenpatroon in aanmerking te worden genomen.

Financiële positie
Het eigen vermogen is gestegen van € 15,4 miljoen per 31 december 2016 tot € 15,9 miljoen per 31 maart 2017 door de toevoeging van het netto resultaat over het eerste kwartaal van 2017 (€ 0,5 miljoen). Het regulier seizoenpatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit per 31 maart 2017 tot 37,6% (31 december 2016: 38,8%).