’s-Hertogenbosch, 28 juli 2023 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2023 bekend.

Hoofdpunten H1 2023

  • Omzet +14,5% (+12,3% autonoom) naar € 64,9 miljoen
  • Genormaliseerde EBITDA met € 5,5 miljoen gelijk aan H1 2022. Inclusief eenmalige effecten EBITDA naar € 4,9 miljoen (-14,0%) met een marge van 7,6%
  • Genormaliseerd nettoresultaat met € 1,9 miljoen gelijk aan H1 2022. Inclusief eenmalige effecten nettoresultaat naar € 1,4 miljoen (-33,3%)
  • Operationele kasstroom van € 1,9 miljoen en netto cashpositie van € 3,0 miljoen

 

Hoofdpunten Q2 2023

  • Omzet +13,5% door sterke bijdrage vanuit Projecten en detachering en groei van Cloud services-activiteiten
  • Genormaliseerde EBITDA stabiel op € 2,4 miljoen

 

Vooruitzichten 2023

  • Onder handhaving van de langetermijndoelstelling is mede als gevolg van eenmalige effecten de
    verwachting voor 2023 herzien en aangepast naar een hogere autonome omzetgroei van 9 tot 12% tegen een lagere EBITDA-marge van 8 tot 10%
  • Strategieherijking onder nieuw leiderschapsteam verwacht in de tweede helft van 2023
Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)
H1 2023 H1 2022 Delta Q2-2023 Q2-2022 Delta
Omzet 64,9 56,7 +14,5% 32,0 28,2 +13,5%
EBITDA* 4,9 5,7 -14,0% 2,4 2,9 -17,2%
EBIT* 2,3 3,0 -23,3% 1,1 1,5 -26,7%
Nettoresultaat** 1,4 2,1 -33,3%
Operationele kasstroom 1,9 -3,8 +150,0%
Netto cash (per ultimo) 3,0 -1,6 +287,5%

*) Inclusief eenmalige effecten van respectievelijk € 0,6 miljoen in H1 2023 (H1 2022: € -0,2 miljoen) en € 0 in Q2-2023 (Q2-2022 € -0,5 miljoen)
**) Inclusief eenmalige effecten van respectievelijk € 0,5 miljoen in H1 2023 (H1 2022: € -0,2 miljoen)

Download persbericht als PDF