‘s-Hertogenbosch, 25 mei 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2021 bekend.

Onder verwijzing naar de publicatie d.d. 23 maart 2022, zoals gepubliceerd op www.ctac.nl, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het aan hen toekomende dividend over het boekjaar 2021 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de winst over het boekjaar 2021 te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel Ctac N.V. van nominaal € 0,24 vastgesteld op 36,7943. Op basis van deze omwisselverhouding komt het stockdividend overeen met het cashdividend van € 0,11 per aandeel.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen van Ctac N.V. gedurende de dagen 23, 24 en 25 mei 2022.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal vanaf 1 juni 2022 plaatsvinden.

Download persbericht als PDF