’s-Hertogenbosch, 24 maart 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt naar aanleiding van de Covid-19 virus uitbraak bekend dat de dienstverlening aan klanten tot op heden relatief goed doorloopt en dat maatregelen zijn getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.

Direct nadat duidelijk werd dat het virus ook in de Benelux impact heeft is een Business Continuity Team onder leiding van CFO Pieter-Paul Saasen ingesteld. De veiligheid van onze medewerkers en klanten staat daarbij voorop en om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken werkt iedereen momenteel vanuit huis, waarbij sprake is van een laag ziekteverzuimpercentage. Onze eigen IT-infrastructuur is daar volledig op ingericht. Om daarnaast de dienstverlening aan onze klanten onder deze extreme omstandigheden te kunnen borgen is onder meer een redundante communicatiestructuur voor onze IT-services en klanten ingericht als noodvoorziening. Met medewerkers en klanten wordt regelmatig gecommuniceerd over de status, nadere invulling en verdere updates op het pakket van maatregelen en de oplossingen die we klanten kunnen bieden.

Uitstel Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen in de aanpak van het Covid-19 virus die het kabinet gisteren heeft bekend gemaakt, zal Ctac de op 13 mei a.s. geplande AVA verzetten naar een nieuwe datum in juni. Communicatie omtrent de nieuwe datum zal aanstaande vrijdag plaatsvinden.

Aangepast dividendvoorstel

De financiële positie van Ctac is solide met een solvabiliteit van 42,9% per ultimo 2019. Om onze financiële armslag verder te versterken past Ctac haar eerder gemelde dividendvoorstel over boekjaar 2019 aan. In plaats van een cashdividend van EUR 0,08 per aandeel wordt nu een stockdividend van EUR 0,08 per aandeel voorgesteld aan de aandeelhouders. De pay-out ratio blijft hiermee op 33% van het genormaliseerde nettoresultaat (2018: EUR 0,08 keuzedividend per aandeel).

Tijdelijk opschorten due diligence proces Oliver IT

Voor de korte termijn heeft het managen van de kasstroom en het werkkapitaal topprioriteit. Het due diligence proces van de beoogde overname van Oliver IT is om die reden tijdelijk stil gelegd. Daarnaast zijn kostenbesparingsmaatregelen geïdentificeerd die afhankelijk van de duur van de huidige situatie reeds worden of nog kunnen worden ingezet. Ctac kijkt in dat kader ook naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen vanuit de overheid.

 “Onze dienstverlening loopt tot op heden relatief goed door. In deze extreme situatie zien we dat klanten veel waarde hechten aan een goedwerkende, veilige en efficiënte IT-infrastructuur. Het huidige pakket van maatregelen dat we hebben genomen is er op gericht om de continuïteit van onze dienstverlening aan onze klanten zo goed mogelijk te borgen. We monitoren de situatie voortdurend en het is nog onduidelijk hoe lang deze zal voortduren of wat de impact op de resultaten zou kunnen zijn. Het helpen van onze klanten en  zorgdragen voor een goede werking van hun IT-infrastructuur heeft onze absolute prioriteit. Ik wil onze medewerkers, klanten en partners bedanken voor hun saamhorigheid, inzet en toewijding.”

CEO Henny Hilgerdenaar

Download persbericht als PDF