Implementatie van veranderprogramma Ignite op schema

’s-Hertogenbosch, 29 juli 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de halfjaarcijfers over 2022 bekend.

Hoofdpunten H1 2022

  • Omzet +10,2% naar € 57,4 miljoen door autonome groei (+8,3%) en acquisities
  • EBITDA met € 5,7 miljoen gelijk aan H1 2021; marge daalt naar 9,9%
  • EBIT +3,4% naar € 3,0 miljoen; marge daalt licht naar 5,2% mede door geplande investeringen in veranderprogramma Ignite en versterking dienstenaanbod
  • Nettoresultaat +5,6% naar € 1,9 miljoen
  • Netto cash naar € 1,6 miljoen negatief door acquisities en overname minderheidsbelangen

Hoofdpunten Q2 2022

  • Omzet naar +12,5%, door sterke bijdrage vanuit Detachering en projecten
  • EBITDA +16,0% en EBIT +25,0%, inclusief boekwinst Fit4Woco en eenmalige lasten als gevolg van investeringen in veranderprogramma Ignite en de versterking van het IT-servicesaanbod

Vooruitzichten 2022

  • Enkelcijferige autonome omzetgroei en EBITDA-marge van 10%-12%
Kerncijfers
€ mln (tenzij anders vermeld)
H1 2022 H1 2021 Delta Q2-2022 Q2-2021 Delta
Omzet (incl. overige inkomsten) 57,4 52,1 +10,2% 28,9 25,7 +12,5%
EBITDA 5,7 5,7 +0,0% 2,9 2,5 +16,0%
EBIT 3,0 2,9 +3,4% 1,5 1,2 +25,0%
Nettoresultaat 1,9 1,8 +5,6%
Operationele kasstroom -3,8 0,3 -4,1
Netto cash (per ultimo) -1,6 1,7 -3,3
Download persbericht als PDF