Hoofdpunten eerste kwartaal 2020

  • Netto-omzet stijgt met 7,3% naar € 22,1 miljoen met name door acquisitie Purple Square; stijging enigszins geremd door terughoudendheid klanten in retail sector
  • IP-producten Fit4Woco en XV ontwikkelen zich volgens plan; eerste klant in commerciële vastgoedsector live met Fit4RE
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 33,3% naar € 0,8 miljoen als gevolg van hogere omzet en bijdrage Purple Square
  • Nettoresultaat stabiel op € 0,5 miljoen, waarbij de eenmalige acquisitiekosten van Purple Square ten laste van Q1 resultaat zijn gebracht

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac: “Het eerste kwartaal 2020 laat een goede omzetstijging zien ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Belangrijkste reden hiervoor is de bijdrage van Purple Square dat we eind 2019 hebben overgenomen. Daarnaast laten ook onze doorlopende bedrijfsactiviteiten gezamenlijk een omzetstijging zien. De gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus zijn dit kwartaal beperkt met uitzondering van klanten in de sector retail non-food, waarbij de situatie door ons op klantniveau dagelijks wordt gemonitord.

We zijn 2020 ook gestart met een beter resultaat dan in 2019. Dat sterkt ons in het vertrouwen dat we de juiste strategische keuzes maken. De afbouw van het aantal medewerkers is daarbij sinds december 2019 tot stilstand gebracht. Juist nu willen we actief blijven zoeken naar IT talent op de arbeidsmarkt.

Daarnaast blijven we investeren in ons microservices gedreven hybrid channel platform.
Dit is een onderdeel is van onze strategie om IT-diensten om te zetten in oplossingen en zo deze meer schaalbaar te maken. Het eerste onderdeel van dit platform zal naar verwachting dit najaar gereed zijn en betreft de innovatieve Pricing & Promotion Engine (PPE). Deze engine stelt organisaties in staat om onafhankelijk van kanalen real time & online, de juiste prijs-, promotie-, en loyalty calculaties uit te voeren. PPE kan in veel sectoren en zowel in B2B, B2C als D2C omgevingen worden toegepast en als zodanig ondersteuning bieden voor de nieuwe en toekomstige manieren van transactieverwerking. Hiermee vullen we een gat in de markt op en leggen we de basis voor het toevoegen van additionele services aan ons nieuwe hybrid channel platform.

De huidige omstandigheden zijn ongekend en voor iedereen onzeker. Het vraagt veel van het aanpassingsvermogen van onze medewerkers. Ik ben heel trots op hoe we gezamenlijk met deze situatie omgaan. Vanuit ons Business Continuity Team doen we er alles aan om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en om onze klanten ook in deze tijd optimaal te blijven bedienen.”

Chief Financial Officer van Ctac Pieter-Paul Saasen: “De impact en duur van de  overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zijn op dit moment niet in te schatten. Dit maakt het nu niet mogelijk om een uitspraak te doen over de winstverwachting voor het boekjaar 2020. De maatregelen die we eerder hebben aangekondigd blijven onverminderd van kracht. Daarnaast kijken we naar de aanpassingen van ons business model en onze manier van werken voor de periode waarin de overheidsmaatregelen zullen worden afgebouwd. Momenteel merken we dat er bij onze klanten door de uitbraak van het COVID-19 virus en de door de overheid getroffen maatregelen enige terughoudendheid optreedt ten aanzien van nieuwe omvangrijke IT-investeringen.”

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2020 heeft Ctac N.V. (Ctac) een netto-omzet gerealiseerd van
€ 22,1 miljoen (Q1 2019: € 20,6 miljoen). Dit is een stijging van 7,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, met name veroorzaakt door de acquisitie van Purple Square. De kosten gerelateerd aan deze acquisitie zijn ten laste van het nettoresultaat over het eerste kwartaal gebracht.

Financiële positie
Het eigen vermogen steeg van € 19,5 miljoen per 31 december 2019 naar € 19,8 miljoen per 31 maart 2020 door de toevoeging van het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2020. Als gevolg van het regulier seizoenpatroon daalde de solvabiliteit per 31 maart 2020 naar 32,7% (31 december 2019: 42,9% en 31 maart 2019: 46,2% exclusief IFRS 16 aanpassing).

 

Download persbericht als PDF