’s-Hertogenbosch, 29 oktober 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal 2020.

Kerncijfers

(x € miljoen) tenzij anders vermeld 2020 t/m Q3 2019 t/m Q3 Delta 2020 Q3 2019 Q3 Delta
Omzet 63,4 61,1 +3,6% 21,0 19,8 +6,1%
EBITDA 6,1 5,6 +8,9% 2,6 2,3 +13,0%
EBIT 2,3 1,5 +53,3% 1,3 1,1 +18,2%
Nettoresultaat 1,5 0,9 +66,7% 0,9 0,8 +12,5%

Hoofdpunten derde kwartaal 2020

 • Omzet stijgt met 6,1% naar € 21,0 miljoen
 • EBITDA stijgt met 13% naar € 2,6 miljoen
 • EBIT stijgt met 18% naar € 1,3 miljoen
 • Nettoresultaat stijgt met 12,5% naar € 0,9 miljoen

Hoofdpunten eerste negen maanden 2020

 • Omzet stijgt met 3,6% naar € 63,4 miljoen
 • Hogere vraag naar XV licenties
 • Omzet Cloud Services stabiel
 • Omzet Consulting stijgt met 7,8%, inclusief toename van EUR 3,7 miljoen (13,2%) als gevolg van acquisitie Purple Square.
  De autonome omzetdaling van deze activiteiten houdt verband met een daling van het gemiddeld aantal medewerkers binnen Consulting in 2020 (191) ten opzichte van 2019 (205) en is derhalve niet Covid-19 gerelateerd. Deze daling is inmiddels tot stilstand gebracht.
 • Winstgevendheid hoger (met name als gevolg van hogere verkopen XV)

Vooruitzichten 2020

 • Covid-19 pandemie leidt tot aanhoudende voorzichtigheid bij klanten en druk op groei
 • Aanvullende overheidsmaatregelen als gevolg van Covid-19 en overige onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt voor 2020 een stijging van de omzet en EBITDA verwacht ten opzichte van 2019

 “Ondanks de blijvende effecten van de pandemie op onze samenleving, kunnen wij betere prestaties rapporteren over het derde kwartaal ten opzichte van 2019. Wij zijn niet ontevreden met de ontwikkelingen die Ctac in 2020 tot op heden laat zien en gaan door met het doorvoeren van operationele verbeteringen en de review van ons product portfolio. Wij verwachten deze review in Q4 afgerond te hebben.
 
De verwachtingen van onze eigen IP-producten blijven positief, de commerciële inspanningen op deze producten zullen verder geïntensiveerd worden, teneinde de groei van deze producten verder te stimuleren. De komst van de nieuwe sales director voor Ctac Nederland gaat hieraan bijdragen.
 
In de afgelopen maanden is veel energie geïnvesteerd in het searchen naar talent, wat heeft geresulteerd in 10 nieuwe collega’s per 1 oktober jongstleden. Ctac heeft een groeistrategie gedefinieerd, waarbij retentie en aantrekkingskracht op nieuw talent kritisch zijn in de realisatie van de ambities. Circa 35% van de new hires is afkomstig uit het persoonlijke netwerk van onze medewerkers. Deze referral programma’s zijn succesvol. Om de aantrekkingskracht te versterken heeft Ctac het employer brand geactualiseerd en deze wordt in oktober 2020 geïmplementeerd. Dit geeft een impuls aan de relevantie op de arbeidsmarkt van Ctac voor de komende periode.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

“Onze prestaties in het derde kwartaal vertonen een stijgende lijn. De omzet stijgt met name als gevolg van de acquisitie van Purple Square en door een hogere vraag naar XV licenties. De stijging van de EBITDA in het derde kwartaal toont het positieve effect van het kostenbeheersingsprogramma aan.
 
Na een uitdagend tweede kwartaal zien we in het derde kwartaal een licht herstel als gevolg van toegenomen consumentenvertrouwen. Dit vertaalt zich naar een groei in licenties & projecten in het Retail domein en onze XV Retail activiteiten. Recent hebben we ook de opdracht ontvangen van Galeria Inno waar momenteel onder leiding van Ctac een digitalisering van het gehele IT-landschap plaatsvindt. Daarmee mogen we ook Inno rekenen tot onze klantenkring die gebruikmaakt van ons omnichannel platform inclusief loyalty.
 
In de vastgoedbranche zien we momenteel beperkte investeringsbereidheid als het gaat om volledige re-platforming. Bij bestaande klanten loopt de business door en we zullen de resterende maanden van 2020 nog een livegang kennen van een klant die we binnen ons Fit4-platform hebben geadopteerd.
 
België heeft de eerste maanden van de Covid-19 uitbraak meer last gehad dan Nederland, inmiddels zien wij daar weer omzetgroei. Het is de verwachting dat België ondanks de relatief zware impact van de uitbraak in staat zal zijn om over 2020 een break-even resultaat te realiseren. In Frankrijk is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het in december 2016 beëindigde project. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.”
Pieter-Paul Saasen, CFO van Ctac

Resultaat derde kwartaal 2020

Het nettoresultaat over het derde kwartaal 2020 bedroeg € 0,9 miljoen (derde kwartaal 2019: € 0,8 miljoen).

Het eigen vermogen steeg naar € 20,9 miljoen per ultimo september 2020 (31 december 2019: € 19,4 miljoen). Met name door de stijging van het balanstotaal als gevolg van de acquisitie van Purple Square en de toename van de geactiveerde gebruiksrechten onder IFRS 16 nam de solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) af naar 36,0% per ultimo september 2020 (31 december 2019: 42,9%). Het werkkapitaal (vlottende activa minus kortlopende schulden) nam toe met € 1,9 miljoen. De allocatie van de koopsom (purchase price allocation) van Purple Square zal in Q4 in de cijfers worden verwerkt.

Kasstroom

De netto kasstroom tot en met het derde kwartaal 2020 kwam uit op € 5,5 miljoen positief, mede als gevolg van uitgestelde betalingen. Actieve sturing op het werkkapitaal sorteert eveneens effect. De verwachting is dat over het hele jaar 2020 een positieve netto kasstroom wordt gerealiseerd en dat er per jaareinde geen sprake meer zal zijn van uitgestelde betalingen.

 

Download persbericht als PDF