’s-Hertogenbosch, 4 mei 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de “Vennootschap”) maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) d.d. 4 mei 2022 het volgende is besloten: Zie hiervoor het gehele persbericht.

Download persbericht als PDF