Via een gepubliceerde aanbesteding zette de Raad in 2018 een uitvraag uit, met daarin onder andere de vraag naar ondersteuning bij het voeren van regie over het multi-vendor landschap waar zij in hun strategie voor gekozen hebben. De Raad koos voor Ctac, mede dankzij de sterke regiemanagement propositie.

Regiemanagement

Microsoft Office 365

Boomi

De uitdaging: teruggaan naar de kern

William van der Velden, hoofd Informatiemanagement bij de Raad vertelt: “Door deze keuze voor externe ondersteuning bij de controle op de uitvoering door de diverse ICT-leveranciers, is het mogelijk goede focus op die regie te houden en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de diverse andere kerntaken en –verantwoordelijkheden die de afdeling Informatiemanagement kent. Ctac ziet in opdracht van de Raad toe op het nakomen van de door ons gemaakte afspraken met deverschillende vendoren, ziet toe op de kwaliteit van de geleverde diensten en stuurt in overleg met de Raad indien nodig bij.”

De oplossing: een extern gesourced model

De invoering van de ondersteuning door de operationele en tactische regisseur van Ctac is geleidelijk doorgevoerd.Om de overstap naar regiemanagement in goede banen te leiden, werden de verschillende leveranciers geonboard in het regiemodel. Samen met alle betrokken partijen inventariseerden Ctac en Raad de operationele afspraken (KPI’s), de wijze van besturen (governance) en de gewenste overlegvormen. Daarnaast is een multi-disciplinair change advisory board (CAB) opgericht en hebben alle leveranciers inzicht in de geplande werkzaamheden via een online gepubliceerde kalender gekregen.

Het resultaat: samenwerken op basis van respect en vertrouwen

Bij de regievoering op is het belangrijk dat processen op elkaar aansluiten. Het belang van samenwerken in vertrouwen t is daarbij cruciaal. In opdracht van de Raad vinden er daarom ook gesprekken tussen de diverse leveranciers plaats, die erop gericht zijn om te onderzoeken hoe het eigen portfolio optimaal benut kan worden binnen de samenwerking.

William van der Velden: “De samenwerking met Ctac in ons regiemanagement van het landschap van ICT-leveranciers maakt dat de aandacht kan uitgaan naar innovatie en doorvoeren van verbeteringen die passen bij de ambitie die we als Raad hebben voor ons ICT-landschap.”.

Ondersteuning nodig bij het voeren van de regie over je IT-landschap?

Raad voor Rechtsbijstand referentiecase